2010. július 6., kedd

A számok szimbolikája

A feng shuiban való elmerülés egyik legizgalmasabb hozománya, hogy kilépve a megszokott keretek közül, elkezdünk szimbolikusan gondolkozni. Ha az ember megérti a szimbólumok üzenetét, és azt önmagára vonatkoztatja, egyfajta beavatódást élhet meg, ami belső változást is hozhat.
Gondoljunk csak a természeti katasztrófákra, aminek nem elhanyagolható mértékben mi magunk emberek vagyunk okozói, próbáljuk megfejteni üzeneteiket. Földrengésről hallunk? -  csak az anyagiak számítanak, vagy van-e más is azon kívül, amire szilárdan építhetünk, amitől biztonságban érezzük magunkat?
Rekord hidegek, túl forró nyarak? - mennyire fagyos a szívünk, mennyire távolodtunk el embertársainktól, vagy mennyire túlhevülten futunk olyan célok után, ami egyáltalán semmilyen formában nem támogatja személyes fejlődésünket.

Ha elkezdünk a dolgok mögé nézni és  megértjük a figyelmeztetést, útmutatást kaphatunk: rendet tehetünk saját személyes környezetünkben, gondolatainkban, már ezzel pozitívan befolyásolhatjuk Földünk jövőjét.

Az előző bejegyzésemben már említettem egy pár geometriai szimbólumot, és ahogy a geometriai alakzatok, úgy a SZÁMOK IS JELENTÉST HORDOZNAK. A klasszikus feng shui mind a nyolc életterületet számokkal is összekapcsolja, mely szimbolikusan még többet árul el, mint a felszíni jelentés. Ma a számok értelmezéséről, a számok szimbolikájáról gyűjtöttem össze pár érdekes információt. • Nulla - Őslétezés kozmikus tojása, Teremtés előtti állapot, küldetés, mag, gyökeres átalakulás, kiegyenlítődésre törekvő ellentétes erők összeütközése, rendszerváltozás, Plútó, forradalom, katasztrófák általi fordulatok, megrekedés, eredménytelenség, meg nem nyilvánultság.
 • Egy - Emberi kapcsolatok, karrier életterület a báguában. Az őseredeti erő, a teremtő gondolat. A Minden az Egy, ez a teremtés forrása. Isten, egyén, centrum, Ember, Nap, eredetiség, függetlenség, újdonság, egyedüllét, tettek, megvilágosodás. Szellemiség, kezdeményezőkészség, vezetőképesség.
 • Kettő - Szerelem, házasság életterület a báguában. Az első Egynek a hatása, a megnyilatkozása, a teremtettség. Az 1 és a 2 önmagát a másikban szemléli, a jang és a jin klasszikus szimbóluma szerint. Dualitás, kettéválás, ellentét, anyag, Hold, konfliktus, lelkiség, képzelőerő, anyaság, óvatosság, biztonság, egy dolog két oldala, határozatlanság, szaporodás, otthon, tükröződés. Gyengédség, kifinomultság, fantázia, női befogadó elv, intuíció.
 • Három - Család, egészség életterülete a báguában. Az Egy és Kettő kölcsönhatásának eredménye és következménye. Az egész teremtett világ alapjában a hármas számon nyugszik. Szentháromság, három királyok, isteni erények (hit, remény, szeretet), Egység a különbözőségben, legszentebb szám, apa-anya-gyermek, Jézus Krisztus pap-király-próféta aspektusa, próbák, kívánságok, tézis-antitiézis-szintézis, proton-elektron-neutron, bőség, szerencse, utazás, pénz, áradó ötletek, Jupiter, bölcsesség, emberszeretet, érzelemgazdagság, termékenység, művésziesség.
 • Négy - Gazdagság, siker életterület a báguában. Az Egység új tulajdonsága jelenik meg: a Teljesség. Négy égtáj, négy évszak, a Hold négy fázisa, a négy elem, a négy temperamentum, Isten négybetűs nevei (Atya, JHVH, Deus, Dieu, Gott), evangélisták. Stabilitás, az anyag, a beteljesedett világ. Uránusz,  fordulatok, ház, börtön, bezártság, emberi végtagok, munka, kasztok, Apokalipszis lovasai, Védák. Aktivitás, akarat, harc, lázadás. Lényegében nincs is több szám, a többi a e négyből levezethető.
 • Öt - Középpont a báguában. Az öt ujj, az öt elem, az öt érzék, az öt Buddha, Jézus Krisztus sebei, jin és jang harmonikus kapcsolata, egység, egészség, valóság, teljességre törekvés, érzékiség, szexualitás, Merkúr, utazás, írásbeliség, kreativitás, kvintesszencia, közvetítés. Eszesség, merkúri értelem, lélekvezetés és félrevezetés is.
 • Hat - Pártfogók, utazás életterülete a báguában. Régi és új hármasság, két háromszög, hatágú csillag, zsidóság, a teremtés 6 napja. A "hatnapos" teremtés a tökéletes teremtés szinonimája.  Elégedettség, beteljesedés, Vénusz, szeretet, szerelem, romantika, harmónia,  szépérzék, szórakozás, vonzalom, bensőséges kapcsolatok, jogi szerződések.
 • Hét - Alkotókészség, gyerek életterülete a báguában. A hét bolygóminőség, a Szent Szellem hét ajándéka, a Miatyánk hét kérése, a 7 erény és a 7 főbűn, a szivárvány 7 színe, szűk és bő esztendők váltakozása. Ég és Föld, belső munka, személyiség kibontakozásának útja, Neptunusz,  zűrzavar, egyenjogúság, csakrák, hét napjai, termékenység, önámítás, idealizmus, zenei hangsor, pihenés napja, magyar vezérek és törzsek, belső bolygók, kúlturkorszakok. Szellemi, lelki élet kedvelése, vállalkozókedv, filozófikus életszemlélet.
 • Nyolc - Tudás, önművelés életterülete a báguában. A nyolc trigramm, a nyolc boldogság, a nyolcszögletű keresztelő kápolnák, a nyolcágú, fehér, református csillag, Visnu karjai, szent lótusz szirmai. Kozmikus rend, egyensúly, boldogság, harmónia, szimmetria, végtelenség, örök vándorlás, szellemi tökéletesedés útja, Szaturnusz, akadály, megpróbáltatás, katasztrófa, zárkózottság, bánat, nyomor, hatalom, pénz, felelősség, ambíció, tekintély, karrier, üzlet. Szorgalom, akaraterő, teljesítmény, fanatizmus, visszavonulás.
 • Kilenc - Hír, hírnév életterülete a báguában. Hónapban magzati életünk időtartama, a 9 angyali kar, a 9 múzsa. Ég, alkotó szellem, pozitív szellemi energiák, emberi létezés rejtélye, Mars, erő, törekvés, elszántság, küzdőképesség, indulat, erőszak, háború, veszekedés, kegyetlenség, felismerés, tolerancia, széles látókör, égi és alvilági szférák. Elmélyültség, empátia, álmodozás, irrealitás.
 • Tíz - különleges szám, az első négy szám összege: 1+2+3+4. Konkrét szellemi teremtő törekvés szimbóluma. 10 ujjunk, a 10 parancsolat, a 10 szűz. A világ száma, a rendé, a törvényé. Szentviktori Hugó szerint a 10 a hit száma (a 100 a reményé. az 1000 a szereteté). Isteni princípium, egység, teljesség, házasság, felemelkedés és hanyatlás, okkult érdeklődés, kabbalista Életfa, mai számrendszer.
 • 11 - megoldhatatlan konfliktus, bűn, káosz, átmenet, megérés, telepátia, morális törvények megtartása. A tanítvány száma, 22 - a tanító száma, 33 - a Mester száma.
 • 12 - boldogság, beteljesülés a tér és időn kívül. Megváltás, természet körforgása, lezárás, továbbfejlődés végtelen spirálja, Világmindenség, állatövek, Jézus Krisztus apostolai, Artúr király lovagjai, Izrael törzsei, Boldogasszony koronáján a csillagok, Héraklész feladatai.
 • 40 - a 40 napos böjt, 40 éves bolyongás száma.
 • 44 - Atlasz száma, aki a világ terhét hordja.
 • 72 - 360 osztva az ember számával: öttel (ha a 360-hoz hozzáadjuk az ember számát, 365 napos évünket kapjuk meg, ha a 360-at szorozzuk 72-vel, akkor a nagy kozmikus ciklus éveinek számához, a 25920-hoz jutunk).
 • 666 - a gonosz száma, a számok összege 1-től 36-ig, ezzel szemben:
 • 999 - a a tökéletesség száma.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...