2010. június 29., kedd

Bevezetés a szimbólumok világába

A formák, jelek, számok, színek és még rengeteg dolog mögötti láthatatlan tartalom, üzenet - a SZIMBÓLUMOK szövevényes, titokzatos világa. Nem a konkrét, hanem ami róla eszünkbe jut. Akkor is szimbolikusan kell gondolkoznunk, amikor meg akarjuk érteni a bágua szerinti nyolc életfeladatot, mert ez is egy szimbolikus rendszert takar. De ennyire ne szaladjunk előre.
A szimbológia a szimballein görög igére vezethető vissza, aminek a jelentése: összedobni, összevetni. A szimbolon főnév jelentése ebből következően pedig: összevetés, összehasonlítás. A görögöknél olyan jelekre vonatkozott, amit két ember őrzött magánál összetartozásuk bizonyítékaként: kettétört cseréptányért, gyűrűt, pénzt. Barátok, de kereskedők is használták a szimbolont. Átvitt értelemben lényegi összetartozást jelent, s a szimbólum (latinul) által összekapcsolható az anyagi és a lelki-szellemi világ.

Alapvető igazság, hogy minden mindennel összefügg, de nem söpörhetünk mindent egy óriási szőnyeg alá; értenünk kell azt is, hogy milyen szempont szerint, mennyire közvetlenül vagy közvetetten, és milyen hierarchikus rendben függenek össze.

A szimbólumnak soha nincs csak egy jelentése, és gyakran csupán újabb és újabb asszociációk születnek, ha le akarjuk írni őket. A szimbólumok használata egyidős az emberiséggel, a sziklarajzokon jelentek meg először, egyrészt mint természethű állatábrázolások (vadász-mágia és a totemkultusz céljait szolgálandó), másrészt mint absztrakt geometriai alakzatok: jobb és bal kéz, sematikus női/férfi alakok, sötét/világos jelek. Azt lehet mondani, hogy a szimbolikus gondolkozás megelőzte a logikait. Az álom (a tudatalatti) nyelve pedig ma is szimbolikus.

A mítoszok is általános és speciális szimbólumokkal dolgoznak. Ősi és általános szimbólum a kereszt és az ötágú csillag. Előfordultak az i.e 4. évezred első történelmi emlékein, az amerikai indiánok rajzain, de megtalálhatjuk sok állam címerében, sőt az amerikai védelmi minisztériumot, a Pentagont is ötszög alakúra építették. Az ötágú csillag függőlegesre állítva az embert ábrázolja, mint összekötőt az ég és a Föld között. A tökéletes ember, önazonosság tudat, önbizalom, individualitás jelképe.


A mágia és a mítosz kora után a vallások és a művészetek őrizték a szimbólumokat, tudományos szinten pedig ma a pszichológia és a néprajz foglalkozik velük.

Többé vagy kevésbé általános érvényű szimbólum még:
  • Jin-jang: róla már írtam; ez a két, egymást kiegészítő természeti erő egyensúlyának a jelképe.
  • Pont: egység, Isten, állandóság, tér és időnélküliség, Univerzum. 
  • Kör: az ég szimbóluma, de az örök áramlásé is, mert a körnek nincs se kezdete, se vége. A szellemiséget, az egységet, az eredeti tökéletességet, a harmóniát jelképezi.
  • Felfele mutató háromszög: a hármasegység jele, a tűz, Isten és a Szellem felé való törekvés, konkrét teremtő erő, templom és piramis jelkép.
  • Lefele mutató háromszög: a víz, az anyagba törekvés jele. 
  • Négyszög: a föld, az anyag és az állandóság jelképe.
  • Kör a négyszögben: az ég és a föld egyesülése.
  • Ötszög: mindent támogat, ami alkotó jellegű, és aminek fenn kell maradnia
  • Hatágú csillag: kozmikus egyensúly jelképe, ugyanolyan erős védő hatással rendelkezik, akár a hatszög.
  • Nyolcszög: akár a Ji Csing és a bágua, összhangot sugároz. Megtalálható még itt-ott régi padlóburkolatokon vagy mennyezeteken. Szerencsehozónak tekintik. 
Ezek a GEOMETRIAI JELKÉPEK (még belőlük is van rengeteg) a szimbológiának csak egy icipici részét teszik ki, a mindennapi életben szimbólumok sokasága vesz körül bennünket, amelyek hatalmas energiákat őriznek magukban. Egy látszólag egyszerű tárgy, ábra a kollektív tudattalanból felidézi mindazt a mérhetetlen tudást, amit generációkon át halmozott fel az emberiség.

Azonban a jelképek általános szemléletét mindig ki kell egészíteni a saját, személyes, intuitív vonatkozással. Vagyis meg kell tanulnunk, mit jelent a szimbólum általában, s ki kell deríteni, hogy mit jelent az egyénnek, hogy mit társít valamely jelképhez, milyen képet idéz fel a lelki szemei előtt, milyen érzéseket köt hozzá és ezekre milyen testi válaszokat ad.

Vegyük például egy szívet ábrázoló képet, vagy tárgyat. A szív mindig a szeretetet, a boldogságot, a tetterőt, az elkötelezettséget, a lelkesedést, a beteljesülést szimbolizálja. Jelképekben gondolkodó tudatalattink meleg érzéssel válaszol a jelre. De ha valaki szívbeteg elképzelhető, hogy  nem akar ilyen jelképekkel szembesülni az otthonában. Pedig pont arra kéne emlékeztetnie ezt az embert, hogy ne keményítse meg a szívét, legyen több öröm, szeretet, türelem az életében.

Azzal, hogy elhelyezünk egy szimbólumot a lakásunkban, munkahelyünkön kézzelfoghatóvá tesszük a gondolatot. Nem csak fejben emlékeztetjük magunkat valamire, hanem állandóan szól hozzánk, figyelmeztet. Fejleszthetjük tudatosságunkat, kifejezhetjük magunkat általuk, és segíthetnek lelki feszültségeink oldásában. A feng shui gyakorlati alkalmazásakor is találkozunk szimbolikus tárgyakkal, amelyek a bagua életterületeivel állnak kapcsolatban.

Fontos, hogy megismerjük rejtett üzeneteiket, különben a tudatlanul kihelyezett tárgyak egyáltalán nem támogatják céljaink elérését. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, hogy egyáltalán nem kell a távol-keleti kultúra szimbolikus tárgyait alkalmaznunk, kivéve, ha valakinek erős a kötődése ehhez a kultúrához; természetesebb és célravezetőbb, ha a saját kultúrkörünk szimbolikus tárgyaival díszítjük, energetizáljuk otthonunkat!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...